Accurett

Behandle ujevnheter i huden ved å fryse med Accurettpenn; karbondioksid -70 grader. Pigmentflekker, solskader og skintags/hudflikker. Føflekker skal fjernes hos lege. 

Fra kr 500.

Lite nedetid, behandlingen tar noen minutter og man kan fortsette dagen som normalt etter behandling, bruke solfaktor spf50 i 3 uker etterpå. 

Accurettpenn